Üye olarak kabul edildiğim takdirde aşağıda belirtilen hususları kabul ediyorum

1.  Ersağ Organizasyon Ltd. Şti.’ nin bağımsız üyesiyim.

2. Kendi adıma bireysel hareket ediyorum ve 18 yaşının üzerindeyim.

3. Tüketici ürünlerini satma işinde bağımsız olarak çalışıyorum. Herhangi bir amaç için Ersağ organizasyon Ltd. Şti. nin bir çalışanı veya temsilcisi değilim. Alacağım ücretin çalışma saatime ve şans unsuruna değil, satışta ve ekip performansıma bağlı olduğunu ve alacağım ücret ile ilgili stopaj dahil olmak üzere tüm vergilerin tarafıma ait olduğunu kabul ediyorum.

4. Tüm ürün alımlarını siparişlerle birlikte eğer varsa vergi dahil olmak üzere kredi kartı veya şirket hesabına havale şeklinde ödeyeceğim.

5. Üye ve Ersağ organizasyon Ltd. Şti. arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklar T.C. Kanunlarına göre Denizli yetkili mahkemeleri selahiyetini şimdiden kabul ediyorum.

6. Ersağ Organizasyon Ltd. Şti. ürünlerin fiyat, prim, kazanç, marketing vb. konularda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7. Bağımsız üyeler primlerini şirket ilkeleri doğrultusunda mevcut marketing sistemine göre alacaklardır.

8. Ürünlerin fiyatı hakkında değişiklik yapan üyenin, üyeliği eylem ispatı halinde iptal edilir.

9. Primler çalışılan ayın son iş gününü takip eden ayın 20-25 i arasında ödenir.

10. 100₺ üzerindeki satışlarda kargo bedeli Ersağ organizasyon Ltd. Şti. tarafından karşılanır.

11. Ersağ Organizasyon Ltd. Şti. ‘ne üye olarak indirimli ürün alma hakkı kazanırken, bu indirim oranları Ersağ organizasyon Ltd. Şti.nin kendi oluşturduğu network marketing sistemi içerisinde kariyerle adlandırılır.

12. Bu kariyerler; %10, %15, %21, öncü yardımcısı %27, öncü %33 oranındadır. Verilen bu kariyer herhangi bir ünvan, yetki, temsil hakkı değildir.

13. Üye olan şahıslar Ersağ organizasyon Ltd. Şti.’den indirimli ürün alma hakkı kazanan kişiler olması münasebetiyle istediği zaman üyeliğini iptal ettirebilirler. Bunun için hiçbir bedel ödenmez.

14. Üyeler kendilerine yeni üyeler oluşturması sonucunda ay içerisindeki üye yapma/ çalıştırma performanslarına göre prim kazanırlar. Aktiflik şartını yerine getirmeyen üyeler oluşturdukları ekipten prim kazanamazlar.

15. Bir üyenin aktif olabilmesi için bulunduğu ay içerisinde %10 kariyer bir (1), %15 kariyer iki (2), %27 kariyer üç (3), öncü yardımcısı (4), öncü beş (5) aktiflik yapma zorunluluğu varken bu aktiflik, bulunduğu ay içerisinde kendi ferdi alımlarıyla ya da o ay içerisinde yeni yaptığı üyenin ilk iki puanı geçerlidir.

16. Ersağ Organizasyon Ltd. Şti. Ne üye olarak bağlanıldığında farklı kariyerlere gelinmiş olsa bile üyeler kendi seminer ve toplantılarını kendileri yapmak zorundadır. Ersağ organizasyon Ltd.Şti. kendisi düzenlemiş olduğu seminerlerde üyeler hangi kariyerlerde olursa olsunlar seminer ücreti ödemeden seminerlerden yararlanabilirler. Ersağ organizasyon Ltd. Şti. hangi kariyerde olursa olsun hiçbir üyesine eğitim, seminer yapmalarından dolayı ayrıca ücret ödemez.

17. Üye numarası ile girişi yapılan siparişimde belirtmiş olduğum ünvan ve TC Kimlik numarasının doğruluğunu beyan ederim. Herhangi bir yanlış beyanda Ersağ Tem.Koz.Şti.  sorumlu değildir. Sorumluluk bana aittir.

18. Üye olduğum takdirde Ersağ Ltd. Şti.nden, bilgilendirme amaçlı her türlü sms , e-mail ya da fax gibi iletişim araçlarıyla gelen bildirmleri kabul ederim. 

19. Eşimin yada aynı soyismi taşıyan çocuklarımın, başka bir sponsora üye olmadıklarını beyan eder, beyanımın aksi durumda olması halinde ise şirket ilkelerine göre düzeltmenin yapılarak, uygulanmasını kabul ederim.

20. Üyesi olduğum/olmak için başvurduğum  Ersağ şirketinin, ersağ, cleanball markalı üretmiş olduğu ürünlerinin mağaza, internet siteleri, eczane, market gibi farklı yerlerde satışının olmadığını, ersağ şirketinin,  şirket ilkelerinde de belirttiği gibi  şirketin satış politikası gereği ürettiği ürünlerinin  kullanımının anlatıma dayalı olması ve  marka koruma strateji sebebiyle, şirket üyesi olmayan hiçbir kişiye ürün temini yapmadığını, ürünlerin satışının, şirketin belirlemiş olduğu üye satış fiyatı ile yapılmasının gerekli olduğunu, aksi davranışların 6102 sayılı Türkiye Ticaret kanunu’nun  54 ve devam eden maddelerine göre haksız rekabet fiili kapsamında olduğunu biliyorum.

                Ersağ şirketine  üye/müşteri olduktan sonra bu türlü satışları yapmayacağıma,  bu taahhüdüme aykırı hareket ettiğim  şirket tarafından tespit edildiğinde şirket kayıtlarını delil olarak kabul ettiğimi ve hakkımda açılacak tüm yasal davaları şimdiden kabul ettiğimi, üyelik başvurumu şirket ilkeleri hakkında ve bu konularda bilgilendirilmiş olarak ve tamamen kendi özgür irademle yaptığımı  beyan, kabul ve taahhüt  ederim.